CEROBO

Pambuka

Wus genep setahun kabinet Indonesia bersatu 2 ,akeh banget tatantang cobaan tumrap mlakune kegiatan keprintahan bangsa ing wektu iki.Ana ning bencana alam sing bolak bali banget ngrepotake pelaksanaan kepemrintah SBY.Kanggo nggenepi evaluasi sajrone setahun kabinet mau penulis pingin banget manehe masukan mbok menawa bisa ndadani kahanan sing ketoke ora saya suda nanging saya tambah cobaan negara Indonesia iki.

Wektu iki bakal ngaturi pepenget marang wong sing nomorke siji,panjenengan sing ngati-ati maneh awit kiwa tengen penjengan iku goda sing alus banget ,sampun ngantos panjengan kesupen malih bilih sadaya tiang menika mesthi gadahi harga diri wong niku ya pingin di wongke aja dianggep reca kejingan jawa.

Napa sebabe kula saget matur ngaten?

Wonten dalem setahun menika panjenengan sampun katalupen perkawis wong ke wong makaping -kaping , wiwit saking Mas Anggita  dumugi perkawis pak Hendarman.Kula pitados bilih perkawis menika mboten amargi panjenengan nanging saking punggawa sanes ingkang mboten pecus,ingkang pajenengan pitados(mbok menawi satru saking kelompok sanes ) .

Mungguhing ngelmi kejawen babagan wongaken tiyang menika satunggaling perkawis ingkang sanget penting tumrap tata krami , suba sita wontening bebrayan ageng.Sinaosa menika wau mboten kasengojo anaging masyarakat kathah sampun mangertosi,pramila mbok menawi ing wekdal menika kathah piyantun ingkang nyebal saking panjenengan sampun kejot ing penggalih.Wonten pangandikan bilih “sapa gawe bakal nganggo ,sapa nandur bakal ngunduh “.

Kula piyambak tiyang jawi estunipun tansyah gadahi pangajab ,panjengan anggenipun nagsta pamrintahan sageta langgeng dumugi watesipun ,karana nilar perkawis ingkang sae-sae,ingkang ngremenaken (khusnul chotimah ) mboten su’ul khotimah kados piyayi -piyayi ingkang sampun.

Pungkasane atur kula namung jalma limrah ingkang mboten saget lepas saking lepat saha kilaf pramila atur kula ingkang kuma wani nguradi kawontenan panjengan sadaya ingkang kawogan keparenga paring pangapunten ‘jenang sela wader pari sesonderan”,ngapurantos sadaya kalepatan.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s