ULER ANA WULUNE

Wah heboh tenan perkara uler ana wulune persasat sak Indonesia wis keserang makhluk iki,yen jumlah mung siji loro tak anggep lumrah wae , nanging gandheng jumlah akeh banget kepeksa aku melu cawe-cawe .

Aku ora maido yen langsung ngadepi dewe ya nggilani  banget ,awit saka iku wong-wong ngadepi langsung mesthi ngupiya piye carane ngilangake  carane basmi.Kanggo wong ahli perkara mesthine dadi bahan penelitian.Ana ing tulisan iki  aku nyoba melu melu mengkaji perkara uler iki nganggo sudut pandangang logika Sains lan logika Relegius.

Manut lagika  Sains

Uler ana wulune iki klebu makhluk hidup sing seneng urip ana daerah tropik dadi yen ngendi-endi ana kuwi wus jaman lumrah .Nanging metu uler mau bisa akeh banget jarene para ahli merga kahanan iklim sing ora menentu.Panjengan ngawuningani yen setahun iki babar pisan ara ana mangsa ketiga ( kemarau ) akibate kahanan lembab teles terus,mangka dok-dok kupu mau bisa netes kabeh .Apa maneh jarene predatore saya ora ana kanthi ngono tetesan dok mau kabeh urip banjur pada dadi uler sing jumlahe jutaan.Uler mau bisa berkembang amarga pakan uler (godhong-godhongan) ing wektu iku subur.Predaktor ( pemangsa ) uler wing akeh-akeh manuk ing wektu iki wis langka anane saengga uler mau terus berkembang gedhene .Uler biasaneduweni fase kehidupan  terbatas sebab akhire uler mau padha ngentung jur dadi kepompong ,yen wis ngono uler entek dewe,sing bakal akeh kupu kupu.

Manut logika Relegius

Wabah uler ana wulune iki mungguh dinalar saka babagan ajaran agama ,dadi piduduh langsung saka ngarsane Gusti kang akarya Jagad.Wujud uler mono rupane gegirisi lan gilani banget akeh sing ora seneng.Ing perkara iki mbok manawa Gusti paring pituduh marang manungsa yen wektu iki kahanan manungsa akeh sing kaya dene uler  gegirisi demen ngrusak kahanan sing apik mangka cacahe akeh banget.Yen wujud uler anggone basmi gampang semprut racun wae bisa mati ,nanging yen iku manungsa sing kaya uler piye anggoene basmi ,apa ya arep disemprot racun.Mungguh penemuku apike wabah uler ana wulune iku dadi piwulang para manungsa kabeh .Yeng isih wujud uler jelas gegirisi nanging yen mengko wis wujud kupu kupu sing wernane akeh dadi kahanan sing jenengake banget.Mung wae uler sing pingin dadi kupu mesti ngalami wujud entung,uler sing wis ngetung iki sejatine wujud piduduh , yen manungsa sing elek-elek mau pingin dadi sing apik kudu gelem tapa brata luwih disik kaya dene ngenthung.

Dadi ing wektu iki sejatine kahanan manungsa akeh sing uripe kaya uler ,amrih becike anggone dadi uler aja suwe-suwe ben kahanan dadi tentrem,Age-age padha ngenthunga sak durunge dimangsa kala,awit yen mati sakdurunge dadi kupu iku mati suk ul khotimah.Yen matine wus dadi kupu iku mati chusnul khotimah sebab wis wujude apik pangane ya sing legi-legi ( madu).

Kepada Yth

Staf redaksi Majalah Panyebar semangat

di tempat.

Assalamu ‘alaikum wr.wb.

Pada kesempatan kali ini saya kirim naskah artikel tentang wabah ulat bulu.Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Staf redaksi tentang layak dan tidaknya naskah ini dimuat dalam Majalah Panyebar semangat.

Untuk Komunikasi selanjutnya guna indentitas saya sebagai berikut

1.Nama          : Drs. Suhartono .MPd

2.Pekerjaan  : Guru

3.Unit kerja  : SMA Muhammadiyah 1 kota Magelang

4. Alamat      : Jalan Tidar Nomor .21 A Magelang, Mail .tonosuhar14@.yahoo.com

Terima kasih atas perhatianya

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Magelang, 14 April 2011

Penulis

Drs. Suhartono .MPd

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s