BEDANE MANTRA KARO DONGA

Wong-wong jawa jaman saiki angel bedake antarane donga lan mantra,bisa-bisa mantra dianggep donga , donga dianggep mantra.Yen diteliti sing kanthi permati donga ngono wujud ucapan panuwunan marang sing gawe urip manut kebutuhane dewe-dewe.Sing butuhe jaluk slamet dongane ya donga slamet,sing butuhe jaluk sugih dongane ya sing ana sambung rapeti karo kadonyaan,sing nembe lara dongane jaluk waras lan liya lyane.Dadi wong sing sregep donga iku uripe kudune istiqomah ,urip dipasrahke marang sing ngecet lombok,ora sengongaran ,ora sombong ,ora adigang adigung adiguna,awit kahanan uripe mung digantungke marang kuasane Gusti Allah.

Perkara mantra iku awujud ucapan lahir nerus batin saperlu ngeculake kekuatane dewe utawa nyedot kekuatane liyan sing bakal digunake.Kekutane liyan sing maksud kekuatan sing teka saka alam seje nanging dudu kekuatane saka sing gawe urip.Jarene jaman jaman kuna wong-wong iku padha gladi kadigdayan krana tapa brata angesti ajian-ajian sing marake wong mau bisa digdya setik mandraguna.Ajian-ajian mau duweni mantra dewe-dewe siji lan sijine beda ukarane .Yen dikaji dewe ajian mono akeh banget jenenge lan katiasane ,ana ajian braja musti , lebur seketi ,narontaka,kumbala geni ,lembu sekilan lan isih akeh banget.Laku tirakate kanggo nguasani ajian siji-sijine beda ana sing pasa ngalong , ana sing pasa pendem ,ana sing nglampus sing dibaering rapal mantra manut ajian sing dikarepake.

Dadi mantra iku akeh digunake dening wong-wong sing sombong.sing adigang adigung adiguna ,deweke temabayatan karo kekuatane syetan ,kekuatan jim .Wong sing demen gegulang anane mantra iku mung oleh donyane wae,mung kanggo pribadine dewe ora ngurakapi anak putu babar pisan.

Ing tembene wektu ngadepi sakarotul maut malah sosok ngerpoti kabeh anak putune ,awit kahanane raga wis ora kuwat nandhang lara nangis nyawane durung gelem lepas saka raga sadurunge kekuatan ghoib sing dipundi-pundhi durung dilepas.Pacen saben wong sing urip linambaran kasekten  marga mantra ,wektu arep mati ana srana utawa mantra sing bisa mendot kekuatan mau .Nanging biasane sakdurunge dewe arep lara utawa sehat ora ninggal pesen marang kulawargane ,mula kulawargane banjur ngupiya ngopyak marang kancane sakperguruan supaya bisa diusadani.

Ana maneh sing tekaning pati kekuatan mau durung bisa dilepas,akibate kuburane dading angker malati lan sangar.Apa sababe bisa mengkono ? Kekuatan mau sejatine ngewangi nyawa dudu raga dadi yen mung ragane sing mati kekuatane isih guyub rukun karo nyawane malah dadi rubeda lakune amrih bisa mati sampurna.

Mula saka iku kagem pepenget dateng  piyantun ingkang tirakat demen zaroh ,ngatos-ngatos awit penjengan malah dados tiyang musrik awit nguri-nguri kekiyatan syetan ingkang dumunung wotening kuburan tiyang panjenengan anggep saget paring barokah.

Pancen kagem urusan kadonyan kekeyiatan menika wau saget rerewang ananging urasan kalian akhirat kekiyatan wau malah dados rubedaning lampah.Kanthi menika ingkang langkung sae lan pantes menawi urasan donya lan akhirat kita sadaya pasra wonten ngarsane Gusti Ingkang Murbeng Dumadi kanthi ngathah-ngathahaken dedonga.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s