E…. jebul demit

E…..Jebul demit

Kepalang tanggung

Eba senenge jaman semana aku bisa ngemban tugas minterake bocah ana tlatah nusantara.,Sawise nampa SK ora wigih lan canggung dewek banjur mangkat tumuju alamat SMA sing kecantum ana SK .Ora ngira babar pisan yen papan sing dituju mau persis ana daerah perbatasan antarane Timor NTT lan Timor Timur.Gambaran sing diangen-angen mleset karo kenyataan sing di adepi.

Gambaran saka pengangen-angen jaman semana  mesti wae yen SMA paling ora dumunung ana kota Kabupaten,nanging kasunyatane dumunung ana pinggiran kota  sing kiwa tengen isih adoh karo penduduk .Malah buri sekolah isih wujud alas gung liwang liwung.

Nanging wus kepalang tanggung aku tetep ora badal saka sedya,medun saka bus langsung ngadep kepala Sekolah lan tinampa kanti seneng dening  kepala sekolah,mung wae kepala sekolah ngenehi nasehat lan crita yen guru-guru seka jawa  padha ora krasan akeh sing pada melarikan diri.

Crita mau ora ndadeke getering atiku ,sedyaku beda karo wong-wong sing wis disik akau pingin ngabdi benaran ,pingin minterake bocah-bocah kono,mbok menawa kepala sekolah mahami niatku mau ,deweke nbanjur goleke kos-kosan sing ora adoh saka sekolahan.

Sedina rong dina seminggu rong minggu nganti rong sasi aku ora ana prekara sing dadeke aku pingin bali neng jawa,dasar konca guru sing mulang ana koni kabeh wong neka kabeh wong rantau ,ana sing saka bali , ana sing seka flores ana sing saka Alor ,mung wae sing saka jawa mung aku dewe.Akrape nganti kaya sadulur dewe.

Aku dewe saya krasan kegiatan ana lingkungan sekolah dasar aku satu-satunya guru ipa mangka ruang laboratorium wis megah alat-alat ya ora nguciwani,mung sajake durung nate dinggo kegiatan .Kahanan sing kaa ngono aku bermantya benahi alat-alat sing isih ana jeron kotak dak tata dak rangkai amrih bisa digunake kanggo mulang.

Kira rong minggu anggonku benahi alat mau rampung sakwise iku ruang lab banjur tak gunake kanggo pulang ,alat-alat sing ana tak nggo sarana mulang kareben bocah saya faham lan seneng sinau IPA.

Pengalaman pait

Esuk iku aku dadi nesu tenanan bocah-bocah tak omyang entek-entekan awit ruang Lab banjir banyu sing asale saka kran sing kebuka,praktikum ora sida bocah tak kon ngepel nganti garing,sawise ngrampung kabeh lan bocah-bocah metu kabeh kran tak kontrol tak tutup dewe.

Rencanaku esuke bakal sida tak gunake kanggo praktik,nanging gandrik putune ki ageng sela , kahanan ruang lab banjir maneh.Deleng kahanan iku aku banjur ngontrol aja-aja ana pipa sing bocor , nanging kasil ora ana babarpisan pipa sing bocor,kabeh kran tak kontrol maneh ,kanyata ana kran loro sing kebuka.Aku mikir maneh apa ana wong sing mlebu buka kran ana ing wektu bengi.

Kanggo nakyinake kahanan bingi iku aku mlebu ruang lab ,sinambi nulis rencana pembelajaran.Dumadakan aku rumangsa mengkirik githoku dikagetake maneh lawang ruang perisiapan mengo dewe.Nanging aku isih duwe pikiran normal aku nganggep yen lawang menga mau mung saka kekuatane angin wae.

Nganti jam ro las bengi aku nglembur nulis neng Lab ipa ati tak kendel-kendelake raketan karo mengkorok githoku,karo mlaku bali pikiran dadi nglambrang apa ruang Lab iku wis ana sing tunggu .

Esuk uthuk-uthu wus tekan sekolahan maneh langsung tumuju neng ruang Lab.La dallah ruang lab banjir maneh.Gandheng mau bengi aku neng Lab mung tekan jam ro las niatku bengi iki aku bakal tekan jam siji nglembur neng ruang Lab.

Aku nekat karepku mung pingin nyekseni sapa sejatine sing buka kran ,tekan jam rolas durung ana tanda-tanda sing nganeh anehi.Raketan rada ngantuk aku nahan ora turu,padha sakala aku weruh wong ayu banget nginguk aku liwat jendela.Dasar aku isih bujang weruh wong sing ayune ra karuhan karepku bakal tak takoni , aku buka lawang Lab banjur metu , mung wae wong mau wis mlaku lunga ngalor dasar padang bulan wah lakune mblarak sempal tak tututi nanging aku sadar kok mlakune tumuju neng belik,aku mandek bali mlebu neng lab.Pas jam siji bengi aku bali lab tak kunci kabeh kran tak tutup.

Esuke tak tiliki maneh ,kanyata ruangan isih tetep banjir ,kahanan sing kaya ngono aku dadi penasaran banget ,aku ora sranta maneh perkara iki tak kandhake karo konco-konco guru.Kabeh guru pada cingak ngemu wedi nanging ana guru siji sing agama padha karo aku pingin nakyinake kahanan.Bengi iku Pak Ahmad ngancani aku tugur ana jeron ruang Lab sinambi nulis-nulis .Nganti jam siji bengi durung ana kahanan sing nganeh-anehi, jam setangah loro lawang mlebu Lab kabuka dewe ,otomatis pak Mad karo aku padha kagete terus ngajak bali.

Dadi rembug sekolah

Kahanan sing ganjil ana ruang Lab .IPA dadi rembug sekolah sing dipimpin dening kepala sekolah dewe.Hasile rembugan sekolah bakal njaluk tulung wong pinter kon mageri Lab.nganggo pager gaib.Nanging sadurunge bakal lapor kahanan iku marang ketua BP3 sing kebetulan wong asli kono.

Bengine aku dijak kepala sekolah sowan neng daleme BP3 ( pak Anis Asmane),sawuse crita sing akeh-akeh kahanan sing temoni pak Anis malah gumujeng karo ngendika “Apa pak Tono masih muda “ tak jawab langsung “ya pak”.

Sawise tak jawab ngono pak anis neruske ngendikane “disitu itu ada jim wanita cantik masih muda mungkin pingin sekali mendekati pak Tono “.Ana sajroning ati aku mengiyakan omongan pak Anis itu sebab aku sudah lihat sendiri.

Kasile rerembugan iku pak anis nyangguhi bakal gawe pager gaib neng lokasi lab.IPA,karo maneh pak Anis nyaranke apike aku kudu rabi disik ben ora diganggu maneh

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s