Ruwatan

RUWATAN

Miturut ilmu kejawen ruwatan iku oraliya murwa kala ,yaiku amrih manungsa urip bebas seka ancamane betara kala.Manut crita pewayangan manungsa sing uripe ora bebas seka acaman kala yen deweke antang anting ,sedang kapit pancuran,gedono gedini lan liya-liyane.

Miturut ilmu makrifat ruwatan bisa nata uripe manungsa neng alam kubur lan neng alam donya ,amrih tansa cinaket marang Gusti Allah,lepas saka cengkerame kala (ratune Nyawa).Manungsa sing uripe tansah duruti hawa nafsu iku prak marang kala gampang banget diseret kala  tundone uripe ora bakal tentrem aceh coba beka sambe kala.

Yen uripe manungsa wis dicengkerem dening kala amrih bisa uwal kudu diruwat ,disuwun liwat utusan krana ruwatan,gampang orane uwal gumantung gede cilike kesalahan nafsu sing wis dilakoni.

Ruwatan iku ana rong werna yaiku ruwat lahir lan ruwat batin,ruwat lahir kanggo wong isih urip,ruwat batin sing mati.Ruwat lahir mono werna werna gumantung karepe sing diruwat ana sing ngersake ben urip ora sial,ben cepet oleh bojo,ben gancar sandang pangane ,ben dang mari oleh lara .Nanging yen ruwat batin mung mligi pinuwunane yaiku amrih sing diruwat oleh pepadang

Ruwat Lahir

Wektu pelaksanaan ruwat lahir ora ditemtoke nanging paling apik jupuk malem dina lahire ,umpamane malem minggu legi yen lahire minggu legi jam pelaksanaan sak durunge jam sanga bengi.Uba rampe sing kudu dianani yaiku serabi dene liya liyane mana suka.

Carane ngruwat sembayangan pingtelu kanti manebut saben sak sembayan ping telung puluh,sing sembayangan keri dewe manebud ping patang puluh.Dene pinuwunane gumantung sing diruwat (manut keluarga)

Ruwat batin

Beda karo ruwat lahir yen ruwat batin pelaksanaane bar jam sanga bengi,pinuwunane mung siji nyuwun pepadang kanggo wong sing mati,carane sembayang sepisan manebud ping satus,uba rampe pada karo ruwat lahir sing kudu ana  serabi ,liyane mana suka

 

Penutup

Muga muga ketan kedik wonten ginanipun tumrap ingkang pada gilut ngelmi tigang perangkat matur nuwun.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s