pitutur

PITUTUR KANGGO WONG SING DEMEN PRIHATIN

Laku prihatin wis ana wiwit biyen ,ana sing pasa biasa ,pasa mutih ,pasa ngrowot ,ana sing pati geni (ngebleng ),ana sing cegah sare lan liya liyane.Laku iku mau sejatine kabeh mung hawa nafsu ben uripe cerak pepadang seka gusti kang murbeng suasana.

Ana saweneh piduduh seka piyayi sepuh jaman semono yaiku prihatin paling jos didasari kekarapane dewe dewe,yen nedya gayuh kamulyane urip saiki apike nglakoni pasa ora sare (cegah nedra),yen pingin ketentram batin pasa luwih utama.Nanging yen butuh lahir batin kudu bisa nglakoni telung perkara yaiku :

1.Ngakehi dedana

Dedana yaiku paweh isa wujud banda,isa wujud pertikel sing paring marang sapa wae ,ora pilih kasih nadyan sing butuh kewan ya kudu diwenehke.Iki sing jeneng tapa ngrame neng guwa samun.Dene wektune ora terbatas saben manungsa seje batesane.Ana titikan sing kanggo batesi yaiku liwat ngimpi.Yen sing nglakoni wis ngimpi weruh lan kepetuk pepadang iku batesan lulus tingkat siji.Pepadang mono jalma siji siji ora pada,ana ngimpi weruh srengenge ,ana sing ngimpi weruh bulan ,ana sing ngimpi weruh lintang,ana sing ngimpi weruh nyala lilin ,nyala lampu petromax ,nyala lampu lan liya liyane.

Pepadang sing diweruhi ngemu makna dewe dewe ,sing ketemu pepadang wujud srengenge maknane wong mau bisa madangi wong liya ,isa urip lan nguripi liyan ,isa dadi bos apa wae paling ora dadi penggede embuh penggede sing apik ,apa penggede sing ala.Jare wong pepadange srengenge iku nampa wahyu agama.

Yen sing pepadange bulan ,patrap urip sing pas dadi pedita pastur ustad paling ora dadi guru .Iki dijupuk seka kahanane bulan,sing bisa madangi sak jroning peteng.

Yen olehe ngimpi ketemu utawa weruh lintas,apik wong mau dadi pimpinan masyakat pimpinan politik,paling ora dadi ketua RT mesti awet bakal ana sing wani demo.

Yen oleh pepadang sakliyane telu mau ,pratanda uripe mung kanggo awak dewe,ora duwe jejibahan liya.

2.Tresna asih mring sapada-pada

Tresna lan asih maring sapada-padane jalma manungsa ,sapada-padane urip ya marang kewan ,marang wiwitan luwih duwur maneh marang sapada padane makhluke Gusti Allah.Anggone nglakoni ngono kuwi leren lamun wis ngimpi ketemu sukma utusan kanti bloko waloko.Titenane sukma utasan mung rasa tresna asih ,seneng tetulung marang sapa wae.

Yen kanggo sing gilut ngelmu telung prangkat sukma utusan yaiku sukmane R,Gunung Rama Resi Pransuh Sastra Suwignya,ya  sukmane Kajeng Nabi Muh ,Ya sukmane Kajeng Nabi Isa ,ya Yesus Kretus.

3.Lila ing kago

Lila ing kagol ikhlas kahanan sing nguciwani marang kekarepane nafsu apa wae ,ya nafsu aluamah nafsu birahi .Kabeh mung ana tembung sabar nampa kahanan sing dadeke kecewane awak.Kapan laku kayangono iku mandeg ,titikane lamun wus ngimpi ketemu kembarane dewe ya nyawane dewe ,syukur bisa ngalahake nganti pasrah pusaka urip.

Laku iki luwih cepet yen lambari pasa nyirih uyah utawa nganyep,yen bengi sakdurunge sare mlaku mlaku disik.

Wong sing bisa rampung nglakoni telung perkara ing duwur bakal dinjamin neng donya tansah patitis neng kirat tansah sakti. Ngelmu iku kalebu ngelmu pati lan urip isya’Allah wong wis rampung bakal ngerti kodrat urip,siki kudu lan dadi apa ,mengko kepriye ,biyen kepriye kapan bali neng ngayunan ,banjur kepriye baline.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s