Ngimpi

RISALAH NGIMPI

Ngimpi mono saben manungsa nate ngalami,anasing nyenengake ana gilani ,ana sing gawe bingung.Mupuse dikandake yen ngimpi iku kembang wong turu.

Nanging yen gelem naliti sing kanti permati anane Hari Raya Qurban iku disebabke kanjeng nabi Ibrahim ngimpi nampa dawuh saka Gusti Allah didawuhi ngorbanake anake sing jeneng Ismail.Dadi para nabi lan rosu nampa wahyu akeh-akehe liwat ngimpi.

Dadi kaya manungsa lumrah ya salah yen gelem ngopeni ngimpi syukur bage gelem ngonceki impen nganggo ilmu sing bener.Jaman kuna ngimpi diperang dadi telung tataran yaiku ngimpi titioni,gandayoni lan puspatajem.Perangan iku dibedake manut wektu wong turu,titioni ngimpine wong turu sore.titioni ngimpi tengah wengi lan puspatajem ngimpi gagat rahino.

Lepas saka pedoman kuna mau ,sing jelas ngimpi isa dioceki dimaknani lan migunani tumrap urip.Tumrap wong gilut ilmu makrifat ngimpi iku kaperang dadi telu yaiku ngimpi nyawa ketumpangan nafsu,ngimpine nyawa sing ora ketumpangan nafsu lan ngimpi sukma.

Ngimpine nyawa ketumpangan nafsu.

Awak dewe urip iki mesti gegaduhan nafsu ora ana wong urip tanpa nafsu mung isa ngendaleni nafsu.Kebutuhane nafsu sing durung bisa dicukupi biasane kagawa ana ngimpi mangka ngimpine ya ruwet angel dionceki angel dimaknani.Impenane nyawa kanggonan nafsu apik didohi ana ing kasunyatane urip,contone ngimpi dahar lawuh sate ,apike sakjrone telung dina aja dahar lawuh sate,sebab dileksanani tundone mung arep lara.Conto maneh ngimpi demenan karo tanggane ,aja dilaksanake demenan tenan mengko dipentungi wong akeh.Dadi ngimpinen nyawa kecampuran apik didohi saka lahiriyah

Ngimpine nyawa

Ngimpine nyawa sing ora gedong nafsu,nyawa sing resik biasane dilakoni wong sing demen prihatin ,utawa wong gede panelangsane.Contone wong sing lagi nelangsa merga anake lara ora mari-mari nganti wis kentekan akal kentekan duit,terus ngimpi nyekel pisang ambon.Tangi turu wujudna golek pisang ambon dulangna marang sing lara tak jipke mesti mari.

Ngimpine sukma

Ana ing ngelmu makrifat perangan batin sakjroning manungsa lima cacahe yaiku raga,nyawa,sukma ,sukma suci utusan ,Nur Illahi.Tanggung jawabe gumantung pambeganing sukma lan nyawa isa gotong royong.

Umume manungsa tanggung jawabe dipasrahake marang nyawa,kamongko sing bener kudune sukma sing bermantya ngopen uripe.Ngimpine sukma bisa kelakon lamun gotong royonge sukma lan nyala apik wis harmonis lan tongkat komando wis dicekel dening sukma.

 

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s