ular-ular

ULAR-ULAR KANGGO MANTEN

Ular-ular kanggo manten jaman saiki mesti dakik –dakik ngonggo dasar ayat Al Quran nganggo hadis barang sing tundone malah ora mudeng babar pisan.Ular-ular dudu pengajian dudu kothbah dudu sesorah sing sasarane maton yaiku manten.Mestine isine ular-ular arupa sangu kanggo bangun rumah tangga sejahtera lahir batin.

Ular-ular arupa nasehat singkat kanggo manten saklorone contone mengkene:Anak putra pinanganten sarimbit ,wong bangun somah perlu sangu lima perkara sing diarani malima.

Ma ingkang sepisan Momong .lire wong bebojoan kudu bisa mong kinemong siji lan sijine.Bisa momong kudu wis faham lambe atine bojo,sifatte bojo ,kebiasaan bejo.

Ma ingkang kapindo Momot ,lire wong bebojoan kudu bisa madahi kahanan bojo,aja ngangsi kahanane bojo dikandake marang wong liya,ala becik bener luput kudu bisa madahi.

Ma ingkang ketelu yaiku Momor ,momor nyanjung utawa ngalem ,kadang kalam bojo iku perlu disanjung,ora mung diuneni wae sedina sedinane.Ning ya aja kebangeten nek ra dialem sedina wae le nesu seminggu.

Ma ingkang kaping papat yaiku Mursid,Mursid kuwi pinter,dadi wong bebojoan kudu luwih pinter dibanding rikala isih bujang,sing kakung luwih pinter olehe golek pangupa jiwa ,sing putri kudu luwih pinter  anggone ngecake kayane kakung.

Ma ingkang kelima yaiku Murakabi utawa  migunani,Lire kakung kudu migunani uripe kanggo sing putri,semono uga putrim kudu migunani tumrap kakung.

Wis cukup semene nasehat sing bisa tak wenehke marang sliramu sakloron muga-muga migunani kanggo uripmu

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s