MODEL PENDIDIKAN

ASIH ASUH LAN ASAH

PAMBUKA

Donyane Pendidikan ing Indonesia wektu iki katon ora karuh-karuhan , apa maneh delengke kahanan urip manungsa (warga negara) sing ngalami  jaman reformasi tumrap wong ngerti adat ketimuran wus nyebeli banget.Tata krama unggah ungguh sopan satun wis ora katon sing sapa ngerti sithik wae wis  wani muni muni sagekem dewe.Para panggawa negara wis ilang rasa tresna asih marang rakyat dewe akeh-akehe mung padha manut wudek dewe ,gedeke donya bandane.Sing nyekel pengadil semono uga wus ilang rasa kamanungsane .Kahanan sing kaya mengkono nelakake yen pendidikan karakter bangsa jaman sing wis kepungkur ora dijamah babar pisan.

Kiblat pendidikan wektu iki kudu dirubah sing pas kanggo bangsa Indonesia dewe ,aja ngeblat pendidikan model barat , model timur tengah lan model ngendi wae .Perkara ilmu sing arep ditransfer neng murid mangga kersa mung cara-carane mulang trapna mod el  sing pas ,sing nyakup tumrap pendidikan karakter bangsa.

Pancen akeh methode lan strategi pembelajaran sing wektu iki disadhap saka luar negeri lan kabeh mau ora elek mung perlu dikaji tenan babagan pas alan orane nganggo kacamata budaya bangsa. Conto-conto perilaku manungsa Indonesia wis akeh banget sing ora pas karo budaya bangsa wiwit seka wong gede tekan wong-wong cilik.Nyuwun sewu selagi wong nomor siji wae wis ngetoke kurangane babagan karakter ngenani perkara nguwongke uwong.Kabeh wis padha uninga perkara Anggita lan perkara jaksa Agung.Piye-piye kae tetep kudu disetiteke sing kanthi rasa kamanungsan sing jero,sapa sing luput ing babagan perkara iki kudu ngakoni lupute.Yen kaya mangkene mengko dibaleni maneh iku mratelake yen sejatine panjengane ora kena kanggo patuladhan tumrap generasi sing arep teka.

Apa sing salah ta?Ara ana jawaban liya kejaba jaman semana panjengane ora digarap ana dunia pendidikan sing ngeblat marang budaya bangsa sendiri.Kahanan dadi kaya mangkene iki sing oleh ganjaran paling gede ya mung guru,apa maneh gurune guru bakal ngunduh tandurane mengko ana donya liyane.

Ing perkara iki penulis pingin menehi gambaran piye ta carane mulang sing bisa ngasilake wong-wong berkarater iku? Gandheng penulis ora kalebu pakaring pendidikan mula panemu iki sifat mung kanggo tambah-tambah was-wasane kaum pendidik syukur pas lan gelem ngleksanake.Jarene pakar pendidikan bab sing arep tak aturake kalebu apa sing dijenengi Strategi Pendekatan dalam Pembelajaran.Manut panemu penulis saben guru apik bisa ngetrapake pendekatan 3A ana proses pembelajaran .Tiga A sing dimaksud yaiku Asih,Asuh lan Asah

WERDINE 3A

Asih menika satunggaling raos tresna ingkang ka sandang dening tiyang ingkang langkung sepuh dumateng tiyang ingkang langkung nem.Biasane katresnan mau dilambari kanthi ati kang ikhlas ora ana pamrih sithik-sithika.Conto sing trep banget yaiku tresna biyung marang putra,para ibu kang luhuring budi tresna maranng putra putrane ora bakal njaluk bebana apa wae.

Banjur kepriye trap-trapne ana donya pendidikan.Guru sing apik lan luhur bebudene anggone mulang wuruk marang muride mesti kudu dilambari rasa asih ,ras tresna sing satenane.Perkara iki gampang anggone nitik yen muride akrap lan ora wedi iku mratelake yen gurune wis ngetrapake tresna asih sing satenane.Cara mengkene bisa digawe kanthi langkah ,sepisan guru kudu apal marang jenenge murid,guru anggone mulang sabisa-bisa nggunana basa gaul (campuran basa indonesia karo basa daerah).Guru uga jelik nyawang kahanane putra muride sebab kanthi cara namatake kahanan rupa lan nyandhang nganggone sing ora kaya biasane ,murid mau methi duwe masalah .Yen nemoni murid sing kaya ngono cepet di takaoni perkara apa sing disandhang ,sabanjure diweneh solusi sing kepenak lan bisa ngrampungake perkara.

Asuh ditrapake sawise asih tenan tenan dirasake marang murid lan guru,awit asuh iku babagan wulang wuruk budi pakerti ,unggah ungguh tata krama lan sopan satun.Anggone perkara iki guru akeh ngenehi tulada contone ,mlaku neng ngarepe wong pada lenggah kudu bungkuk awak,maem ora kena kecape sero banget lan liya liyane.

Asah ditrapke sawise asih lan asih tumata,sebab asah gula wetah babagan olah krida pikir kepinteran ketrampilan sing mahanani sepak terjang uripe,yen asih asuh durung tumata banjur diasah mengko dadi wong pinter mung ora nate bener.Mangka sing apik mungguhing sesrawungan iku wong pinter lan bener,yen pinter ning ora bener salah wong mau dadi teroris,bisa ngrakit bom bisa bahasa mawerna  nanging tindakane nyilakani wong akeh.

Tumrap pendidikan apike asih prosentase luwih gede neng pendidikan TK,munggah wiwit digeser prosentasene nganti perguruan tinggi prosentase asih paling cilik.Yen pemerintah nglesakane kaya ngono insya’Allah negara ora bakal kacar kacir kaya ngene

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s