Risalah Ngimpi

RISALAH NGIMPI
Masalah ngimpi dudu masalah sing asing mungguhing wong urip neng ngalam donya ,sebab saben uwong mesti nate ngalami ,aku yakin saben nate ngimpi ,embuh ngimpi sing nyenengake ,embuh sing medeni,embuh sing gawe bingung.Akeh uwong sing seolah olah mengabaikan mimpi nanging sejatine ora mengkono mungguh batine.Mupuse ngimpi iku kebange wong turu.
Nanging yen gelem naliti sing kanti permati anane Hari Raya Qurban iku disebabke kanjeng nabi Ibrahim ngimpi nampa dawuh saka Gusti Allah didawuhi ngorbanake anake sing jeneng Ismail.Dadi para nabi lan rosu nampa wahyu akeh-akehe liwat ngimpi.
Dadi kaya manungsa lumrah ya ora salah yen gelem ngopeni ngimpi syukur bage gelem ngonceki impen nganggo ilmu sing bener.Jaman kuna ngimpi diperang dadi telung tataran yaiku ngimpi titioni,gandayoni lan puspatajem.Perangan iku dibedake manut wektu wong turu,titioni ngimpine wong turu sore.gandayoni ngimpi tengah wengi lan puspatajem ngimpi gagat rahino.
Manut wong kang gegulang ilmu makrifat ngimpi kaperang dadi telu ,yaiku ngimpine nyawa kang ketumpangan nafsu,ngimpine nyawa ,ngimpine suksma.
.
Ngimpine nyawa ketumpangan nafsu.
Awak dewe urip iki mesti gegaduhan nafsu ora ana wong urip tanpa nafsu mung isa ngendaleni nafsu.Kebutuhane nafsu sing durung bisa dicukupi biasane kagawa ana ngimpi mangka ngimpine ya ruwet angel dionceki angel dimaknani.Impenane nyawa kanggonan nafsu apik didohi ana ing kasunyatane urip,contone ngimpi dahar lawuh sate ,apike sakjrone telung dina aja dahar lawuh sate,sebab dileksanani tundone mung arep lara.Conto maneh ngimpi demenan karo tanggane ,aja dilaksanake demenan tenan mengko dipentungi wong akeh.Dadi ngimpinen nyawa kecampuran apik didohi saka lahiriyah
Ngimpine nyawa
Ngimpine nyawa sing ora gedong nafsu,nyawa sing resik biasane dilakoni wong sing demen prihatin ,utawa wong gede panelangsane.Contone wong sing lagi nelangsa merga anake lara ora mari-mari nganti wis kentekan akal kentekan duit,terus ngimpi nyekel pisang ambon.Tangi turu wujudna golek pisang ambon dulangna marang sing lara tak jipke mesti mari.
Ngimpine sukma
Ana ing ngelmu makrifat perangan batin sakjroning manungsa lima cacahe yaiku raga,nyawa,sukma ,sukma suci utusan ,Nur Illahi.Tanggung jawabe gumantung pambeganing sukma lan nyawa isa gotong royong.
Umume manungsa tanggung jawabe dipasrahake marang nyawa,kamongko sing bener kudune sukma sing bermantya ngopen uripe.Ngimpine sukma bisa kelakon lamun gotong royonge sukma lan nyala apik wis harmonis lan tongkat komando wis dicekel dening sukma.
Carane maca ngimpi
Tata cara maca ngimpi werna – werna ,ana sing nganggo patokan wektu ngimpi,ana sing nganggo patokan pengangen angen sadurunge turu lan liya liyane .Ana perkara sing kudu dimangerteni yaiku ngimpi manut sing mimpi,yen mimpi bakul akeh-akeh ngimpine dol tinuku,yen sing ngimpi guru,impene ya masalah le mulang.Isa dadi ngimpi beda inti maknane pada.
Sing perlu digateke pengangen – angen sakdurung turu ,sebab pengangen kuwi dadeke pinyuwunan marang Gusti ,impene iku jawaban saka Gusti.Yen pengangen-angene blasur impene mesti angel diwaca,ruwet.Beda yen pengangen angen nyawiji impene gampang banget dimaknani
Sing kepindo saksi ana sakjroning ngimpi,umpamane sakjroning ngimpi ketemu Margawati,iki maknane ketemu dalane ,dalan apa gumantung pengangen angen sakdurunge turu.Umpama pengangen angenen pingin ngingu sapi maknane ya bakal oleh dalan bisa ngingu sapi raketan gaduh.
Saya maneh yen sakjrone ngimpi jelas wektu apa awan ,apa bengi nek awan titikane weruh srengenge,yen bengi titikane weruh bulan utawa lintang,impen mau bisa dijipake mesti klakon.
Arah mlaku sakjroning ngimpi ya ngemu makna .Yen ngimpi mlaku ngetan iku maknane miwiti anane lelakon,yen ngimpi mlaku ngulon artine nerusake lelakon.Yen ngimpi mlaku ngidul urusane banda donya dene yen ngimpi mlaku urusane karo ngelmu kasampurnan.
Warna ya mempengaruhi kwalitas .Ngimpi nganggo klambi putih arah kesucian,ngimpi nganggo klambi ijo urusan banda donya,ngimpi nganggo klambi kuning,ngimpi nganggo klambi biru urusan kasih sayang.
Makartine sajroning ngimpi ya ngemu makna dewe .Yen ngimpi nglakoni dewe pakaryan keno jib meti bakal kelakon sajroning lahir,yen ngimpi mung weruh wong makarya neng tata lahir mengko ya mung nyekseni kahanan.Contone ngimpi weruh kancane nyeroki iwa akeh,lahire mengko bakal nyekseni kancane mau oleh duit akeh
Ngimpi sing di programake
Para sedulur kabeh coba ayo mrogram ngimpi ,carane pasa nyirik uyah sak jroning 3 dina ,munggah 11 dina,saben bengi sak durunge mapan turu matur karo Gusti Allah nyuwun saget pinanggih kalian pepadang urip gesang kula.Lan sak durunge turu diokehi olehe dzikir syukur nganti turu tenan lagi leren anggone dzikir.Mapan turune aja kurang jam11 bengi lan sak durung turu aja mikir apa apa pasrah Allah koyo dene wong arep mati.Mengkone ngimpi ketemu karo apa ,misalnya weruh srengenge artine sedulur duweni pepadang urip wujud srengenge ,dene makna uripe jenengan kaya dene srengenge sak umpama,panas bisa menehi energi panguripan sapada-pada .Cocok dadi pengusaha ,dadi pimpinan negara utawa organisasi ,pimpinan agama ,yen dadi pimpinnan penjahat ya dadi kondang angel dttakluke.
Yen penjenengan ngimpi weruh bulan ,mratandani uripe paling cocok gawe senenge wong liya,sebab yen dimaknai bulan isa gawe padang sak jroning peteng ,artine isa nggawe padange ati wong sing lagi nadang peteng uripe.Cocoke penjengan dadi guru ,pendita , artis paling ora dadi dukun.Dadi kegiatane urip iku yen manut pepedang urip kepenak ora ngaya ,ora salah dalan wong pepadange bulan ,kok pingin dadi pengusaha ,mengko bisa bangkrut.Yen penjengan ora ngandel dicoba bae.
Yen penjenengan ngimpi weruh lintang ,mratandani uripe paling cocok dadi pimpinan masyarakat,dadi ketua RT ,dadi ketua RW, dadi lurah sing dipilih.Nek penjenengan milih dadi bakul ya kena ,ning nek ora tahu bathi aja disalahke wong liya,yen milih dadi ketua Rt mengko suwe banget rak ora ana sing ganti.Dadi nyambut gawe sing penak nek dituntun nganggo pepadange urip.
Yen penjengan ketemu pepadang sing ora langgeng ,misalnya weruh uripe lilin ,iku mratandani urip penjenegan mung kanggo awak dewe ,dadi penjenengan ora dibebani uripe wong liya arep nyambut gawe apa apa mangga kersa anggere dilamberi jujur,tekun ,teguh,dan tawajuh, ora bakal ana sing ngganggu karo uripe paling nek dadi ana wong sing meri,nek gagal ana wong nyukurke.
Iku mau nyinau bab wahyune urip,miderek ilmu Makrifat kejawen ,sing diarani wahyun agama, wahyu pendita lan wahyu masyarakat ,muga muga isa nambahi pengertian sak jroning isih diparingi gesang maring Gusti Allah,muga muga maneh bermanfaat kanggo uripe penjenengan lan aku.

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s