Purnama Sing Serem

SINOPSIS

PURNAMA SING SEREM

Tahun wulung puluhan aku ditugas mulang neng salah siji SMA Negeri ana ing tlatah Nusa Tenggara Timur,sawise anak bojoku tak jak mrana aku oleh jatah omah brag keluarga .Ya wis akeh guru sing manggon kono ,utamane guru seka rantau,ana saka ,saka Jawa saka Sumatra ,ujung Pandan lan liya liya ne.

Dumadakan ana ing wulan Agustus 1983 ngepasi padang bulan bulan purnama sisan ,omah omah guru kena lemparan watu .Gadeng omahe dipayoni nganggo seng dadi suarane dar der wiwit bagda magrip tekan tengah wengi.Mesake banget guru guru sing dawe anak cilik.

Kedadean iku suwene telung bengi malem 14 ,malem 15 lan malem 16. Banjur kepriiye usahane para guru kanggo ngatasi bab kuwi,malem 15 guru kompak goleki wong sing nglempar watu,hasile nihil ora ketemu,malem 16 laporan polisi seka polisi ngirim personil sing cacah ora sitik,hasil uga nihil sementara balangan watu malah saya rame.

Wulan ngarem tanggal pada dibaleni maneh guru bingung maneh trus  jaluk tulung wong pinter hasil ana ,nanging dadak nganggo srana tumbal.

Mengkono singkat crita iki lan maneh iki crita pengalaman nyata saka penulis rikala merantau neng tanah timor wektu semana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mula Buka

Ana tahun wulung puluh loro aku oleh SK mulang neng salah sijine  SMA Negeri neng tlatah timor.Aneh memang aneh aku dibageke nganggo kedadean sing ora ketemu akal.Kiro-kiro jam wolu bengi dina disik dewe aku manggon neng barak guru bujang dumadakan listrik mati ,sing aneh maneh sing mati mung listrik neng nggone barak bujang.Pak.Ahmad terus berkata :

Pak Ahmad               : Pak Har, itu listrik ditempat kita mati

Pak Har                      : o ya,ada apa pak.Mad?

Pak Ahmad               : Pengalamanku pada waktu datang juga seperti ini ,awas kalau ada uang dikamar mesti hilang

Pak Har                      : Coba aku lihat dulu

Kanyata bener apa sing dingendaki pak Mad ,duwit sing simpen ana koper hilang untung sebagian besar saya simpan didompet.Aku terus nemoni pak Mad sing isih lenggah ana laboratorium ipa,takon apa wae sing aneh aneh sing nate dialami pak.Mad.Pak Mad terus crita nek neng daerah kene magik magik isih getol ,roh banyak yang gentayangan.Malah ana salah sawiji wong tuwa (wong pinter) wis klakon rabi karo wewe/kuntilanak lan nurun anak wedok sing ayu ora karuan.Biasane bocah mau kluyuran tekan lab .kene ,nanging cat ketok cat ora.

Krungu crita sing kaya ngono aku rada miris ning pingin botekake,pas malem jumat aku asik neng lab,dumadakan neng jendela kaca ana cak wedok ayu banget guya guyu nanging aku ora ngira yen kuwi sing dimaksud pak.Mad.Aku terus metu seka lab pingin nemoni bacah mau,nanging bocah terus mlayu ngedoh aku nututi terus tekan mata air buri brag bocah ngilang.

Wis pengalaman kedua tak alami banjur apa maneh bakal tak alami.Jane mono aku sakdurunge ora pati percaya ana bab bab ngono,ning gandeng kepengkok ya piye maneh nek perlu aku kudu sianu neng wong pinter.

Kedadehan sing serem

Wis genap setahun aku merantau lan membujang ya tak betah-betahake urip dewe tanpa anak bojo.Tahun sabanjure anak bojoku wis melu aku dadi uripku tambah tentrem .Genep setahun karo anak bojo wektu iku pas wulan Agustus dumadaan ana bab sing nganeh-anehi ,pas bulan purnama tanggal 14 ,15 lan 16 omah barag guru dibalangi waktu ,gandeng payone seka seng ramaine ora jamak.Malam tanggal 14 kabeh penghuni omah barag pada metu kabeh ,kedadean iku wiwit bar magrip nganti tengah wengi.

Malam tanggal 15 dibaleni maneh malah saya ramai ,kabeh kanca guru sepakat goleki sapa balang watu iku,nanging hasilnya nihil alias ora ketemu.Guru-guru terus musyawarah malah dirawuhi kepala sekolah barang,hasil musyawarah sepakat sesuk lapor neng polres jaluk bantuan polisi .

Malam tanggal 16 temenan polisi sing akeh pada teka neng sekolahan ,wiwit ngarepe magrip polisi wis siap.Nanging sing dadi balangan watu saya tambah ramai tinimbang sing uwis .Kebeneran sing dadi komandan ki wong Banyuwangi terus nyeraki aku karo kanda

Polisi              : Pak Har ,iki sembarang sing balangi ayo coba awak dewe neng ngarep omahmu kocentrasi

Pak Har          : Ya pak

Mereka  berdua berkoncentrasi neng ngarep omah dumadaan wong loro yen watu sing ngarepe mluncat dewe,terus pak komandan ngendika

Polisi              : Bener tha pak Har dudu sebahene

Pak Har          : Terus pripun pak sae ne

Polisi              : Ya apik musyawarah wae disik karo guru,anak buahku ben bali

Malam iku dianake musyawarah guru karo pak komandan polisi.Deweke nyritake apa sing diweruhi mau bareng-bareng p.Har,sak bajure pak komandan nyaran golek wong pinter/dukun sing isa gawe reda kahananiku.Ora ana guru suwala kabeh setuju ,malah kepasang yogya ketua BP3 termasuk wong pinter bengi iku uga diparani.Ora antara suwe pak ketua BP3 (pak Anis asmane) ,aneh pak anis marani aku disik ,takon” ana apa guru kok kumpul malah ana polisi barang.”

Aku jelasake duduk perkarane ,sawise pak .Ketua BP3 nyaguhi bakal ngusadani bab kuwi ,embuh sebabe aku dijak maneh nyeraki barag guru karo ngendika”Pak Har pingin weruh apa sing jalari”Aku pingin banget weruh kahanan terus dikon raup banyu kumkuman godong dadap srep.

Pak Ketua BP3         : wis siap pak Har

P.Har                          : Siap pak Anis

Pak Ketua BP3         : Aku tak donga penjengan lenggah kene wae

Sak rampunge pak Anis donga pada sakala pedelenganku kaya diwalik aku bisa kahanan sak nyatane yen kono kuwi bekas kuburan masal.

Pak Ketua BP3         : wis priksa pak .Har

P.Har                          : sampun pak

Pak Ketua BP3         : penjenengan kendel disik aku komunikasi karo ketua

Sak suwene pak Anis komunikasi karo ketua aku namatke jebul ketuan sing duweni mata kae,aku ya ra ngerti bahasane komunikasi ketoke serius banget.Pak Anis terus balik marani aku ,tanganku digadeng tumuju ana papan panggonane ketua.Anehe ketua hormat marang ,jarene aku duwe pendamping sing tuwa banget ilmune.Terus musyawarah wong telu sing disik deweke njaluk tumbal bocah wedok balita ,dirembugi isa ganti wedus loro lanang kabeh ,sing kudu disembelih dina sesuk.

Hasil musyawarah karo demit lan pak Anis terus tak gawa neng musyawarah guru,pak Anis kanti gamblang nyritake ketemune karo ratu demid,lan seksi pak.Har.Dene karepe njaluk tumbal bocah wedok balita ,kabeh guru kaget banget terus pada meneng.Pak Anis terus nyritake rembuge yen bisa diganti nganggo wedus loro lanang kabeh sing kudu dibeleh sesuk ngarepke magrip.

Keterangan pak Anis ora ana sing bantah termasuk pak komandan polisi,deweke mengiyakan,guru-guru banjur rada seneng penggalihe lan age-age dapuk sapa golek wedus ,dene duwite sekolah nyaguhi.Kanca guru pak Mundus sing nyaguhi golek wedus’

Kira –kira jam 12.00 awan wedus wis siap gari nunggu tekan ngarepe magrip,ning banjur sing tugas nyembeleh sapa durung kedapuk.Kancaku terus marani pak Anis takon sapa tugas nyembeleh.Pak Anis ngendika jarene aku sing ditugasi nyembeleh sebab aku sing wong Islam.Bar asar siap ngasah parang amrih landep karo ngenteni wektu.Temanan sak durung magrip wedus loro mau wis tak sembeleh ,dene sing ngeleti ana dewe.Ana keanehan maneh wedus loro mau empedune ora ana kabeh embuh neng ngendi,sing ngeleti dadi kaget.Daging banjur digule bareng bareng lan dimaem bareng bareng ,Aneh maneh rasane iwak wedus wis kaya ampas aruma wedus ilang.

Sak banjure saben tahun kudu nganake wedus loro kanggo tumbal ,bojo lan anaku tak baleke neng jawa aku wedi nek kedadehan wong anak wedok wedok.Tahun ngarepe isih pada kelingan kudu tumbal wedus loro.Tahun ngarepe maneh pada lali ora beleh wedus,apa kedadeane anake kancaku wong bali mati dadak awak biru kabeh bocah wedok umur telung tahun

Iklan

Tentang bopong

saya penggemar budaya jawa saya guru SMA saya senang menulis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s